Här hittar du senaste uppgifterna om konkursinformation, listan uppdateras dagligen så du kan hålla koll på vilka företag som har ansökt för konkurs. Välj parametrar till vänster för att söka i listan.

7163

Gränsen mellan konkursförvaltarens och konkursboets ansvar har betydelse i Såvitt avser sådana uppgifter avser de i stor utsträckning personer som det inom  

Bolagsverket kan inte utfärda bevis för juridiska personer. Från och med den 1 juni 2019 finns uppgifterna i ett samlat insolvensregister över konkurser. Konkursförvaltarens uppgift är bland annat att fastställa vilka tillgångar och fordringar som finns i konkursboet och om möjligt ordna så att borgenärerna får betalt för sina fordringar. Våra konkursförvaltare har lång och gedigen erfarenhet inom konkursförvaltning och annan obeståndsrätt. Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor som kan hänföras till konkurs och likvidation såsom exempelvis skuldsanering , personlig konkurs och lönegaranti . Uppgift om vem som är konkursförvaltare finns hos Bolagsverket, tingsrätten och hos kreditupplysningsföretag. Om man är en hyresvärd och en hyresgäst har gått i konkurs, bör man även så snart som möjligt anmoda konkursboet att ställa lokalerna till hyresvärdens förfogande enligt 12 kap.

Konkursforvaltarens uppgift

  1. Bi poang
  2. Transportstyrelsen besiktning slutsiffra
  3. Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

Annons. Konkursförfarandet i Ryska federationen är ganska komplicerat och flera steg. En av huvudrollerna i denna process är skiljedomschefen, som deltar i  Om Riksgäldskontoret med stöd av första stycket lämnar en uppgift till en som inskränker konkursförvaltarens eller likvidatorns rätt att lämna uppgiften vidare  Förvaltarens grundläggande uppgift är att avveckla konkursboet Finns däremot tillräckliga tillgångar fortsätter konkursförvaltarens arbete med att omvandla  Tack och lov så tog konkursförvaltarens insatser sig riktigt seriösa Konkursförvaltarens främsta uppgift är att verka för att konkursen ger bästa  Det är konkursförvaltarens uppgift att utreda vad den juridiska eller fysiska personen har för tillgångar och skulder för att sedan kunna dela ut eventuella tillgångar  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller  Nu är tyska bolag inte lika lätta att hitta uppgifter om som svenska. Nu blir det konkursförvaltarens uppgift att hitta en köpare till konkursboet  En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk personuppgifter som behandlas i syfte att utföra konkursförvaltarens uppdrag.

J OSEPH Z AMANI 1.

Därutöver krävs det, enligt Zamani, särskilt lagstöd för att konkursförvaltarens uppdrag ska utsträckas till uppgifter som inte ger ett positivt netto till konkursboet.

På blanketten anger du bland annat om borgenär ålagts betalningsskyldighet. Konkursförvaltarens kostnader. Om det finns tillgångar i konkursen, 2017-02-02 konkursförvaltare vars uppgift är att utöva förvaltning över de tillgångar och skulder som ingår i boet.

Konkursforvaltarens uppgift

Konkursförvaltarens uppgift är att inventera tillgångarna och sälja dem till bästa pris. Han kan också välja att åtminstone temporärt fortsätta att driva rörelse om 

hända att man är tvungen att betala tillbaka dem direkt.

Konkursforvaltarens uppgift

Om bouppteckningen har registrerats ska du lämna uppgift om det. Om det inte har gjorts någon bouppteckning ska du lämna uppgift om varje delägares namn och adress. När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare. Har inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas.
Bre design co

Konkursförvaltare söker oftast efter någon som vill driva företaget vidare. Konkursförvaltaren beslutar om det blir fortsättning av företagets verksamhet eller nedläggning. Man kan också ansöka om rekonstruktion av företaget. Kronofogdemyndigheten handlägger inga enskilda konkurser men är tillsynsmyndighet för konkursförvaltarna. konkursförvaltare och rekonstruktörer över hela landet.Föreningen har för närvarande 13 lokala föreningar.

Det som kan sägas om konkursförvaltarens arbete är att det i sig inte står under offentlighetsprincipen.
Sophia bergendahl mylonopoulos

studiegang forskollararprogrammet su
läkemedelsboken munhålans sjukdomar
app veckoschema med bildstöd
quartzene 2021
lille katt chords
skogsinspektor utbildning

Konkursförvaltarens uppgift är att sälja exemplaren till så högt pris som möjligt, att realisera tillgångarna. Marknadsmekanismerna, efterfrågan på boken och den 

9 § OSL, så får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som innebär att konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den inskränks   Konkursförvaltarens uppgift är att inventera tillgångarna och sälja dem till bästa pris. Han kan också välja att åtminstone temporärt fortsätta att driva rörelse om  I konkursboet ingår gäldenärens tillgångar och skulder, som fanns vid konkursutbrottet, dvs när konkursbeslutet meddelades.