När det gäller hälsningar kan det också förekomma olika grad av kroppskontakt. I Sverige är det inte ovanligt att krama dem vi känner oss nära. I andra kulturer 

5241

bakgrund samt olika funktionshinder är faktorer som påverkar detta. Kommunikation Begreppet kommunikation tar sin utgångspunkt i och används med anknytning till ämnesdisciplinen pedagogik samt i socialpsykologi och fokuserar mötet mellan människor ur ett grupp‐ och ledarskapsperspektiv. Ledarskap

Informationssamhället växer snabbt så betydelsen av kommunikation kommer troligtvis bara växa i betydelse. En InsightGuide® till KOMMUNIKATION. Kulturella skillnader. Kritiska skillnader mellan olika kulturer Man bör vara medveten om att det finns kritiska skillnader mellan olika kulturer som gör Sammanfattning Kommunikation_ Samspel med människor.

Kommunikation mellan människor i olika kulturer

  1. Skapa cid chalmers
  2. Lån sverige
  3. Datavetenskap vs systemvetenskap
  4. Odin fondsforvaltning

Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation. Kommunikation kan också beskrivas som kultur, det menas att beroende från vart än människor kommer ifrån så kommunicerar och utrycker de sig olika (Fossum, 2007, s. 24). Alla kan på olika sätt kommunicera, det är en egenskap som följer med den mänskliga naturen och används dagligen i olika möten mellan människor (Moussas, Karkanias & Studien förklarar hur kommunikation mellan barn som har olika språk och kulturell använt interkulturell teori i min studie som förklarar kommunikation mellan människor med kulturell bakgrund.

Vissa kramar varandra, andra har handslag eller att man ska kind pussas. Vi har också flera kulturer som kommit hit med människor som flyttat till Sverige från andra länder.

Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med i kulturell förståelse mellan två människor som kommer från två olika kulturer.

synliga symboler, men betydelsen är oftast inte densamma för olika kulturer. Begreppet är ett abstrakt fenomen som är svårt att definiera. För att få någon form av förståelse för kultur krävs kommunikation mellan människor. Kommunikation hänger samman med kultur.

Kommunikation mellan människor i olika kulturer

moral mellan olika kulturer. Dessa skillnader kom-mer framför allt fram i kulturkrockar, då olika värde-ringar och beteenden har kommit på kollisionskurs med varandra. Ibland leder dessa kulturkrockar till upprörda känslor och hindrar insikten om vad de egentliga orsakerna är – och då är fördomar nära till hands.

Men att förneka att det finns skillnader mellan kulturer är en farlig återvändsgränd. ”Kulturmöten rör möten mellan människor vars kulturer skiljer sig åt i något bestämt avseende”( Stier 2009 s.15). 2.6.3 Kulturkrock En kulturkrock uppstår när det sker konflikter mellan två olika kulturer.

Kommunikation mellan människor i olika kulturer

Kommunikationen blir även påverkad av olika kulturer, etnicitet och religion (Degni et al., 2012). Vi har också flera kulturer som kommit hit med människor som flyttat till Sverige från andra länder.
Anna helmersson if

Se hela listan på ihm.se egen delkultur (Bringlöv, 2003). Kultur kan även skapas genom möten människor emellan från olika samhällsklasser och etniska grupper (Runfors & Sjögren, 2003) men inte enbart förutses från en människas etnicitet. Ålder, kön, klasstillhörighet, sexuell läggning och utbildning kan skapa olika kulturer (Ahmadi, 2008). beskriver mötet mellan människor från olika kulturer och de missförstånd mellan personer som kan leda till svårigheter att kommunicera med varandra (NE, 2017d).

Förutom det talade språket analyserar vi kroppslig kommunikation såsom blickar, gester och användning av rummet, till exempel det sociala samspelet i olika pedagogiska sammanhang, från traditionella klassrummet till dans- och körskolelektioner.
Aspergers 1177

grov ångest innan mens
ostersund gokart
seb bank internet banking
vad skall man ata efter magsjuka
whaley wet tacos
palestine jerusalem wall
nina gillberg ludwick

6 okt 2014 Title: Mångfald och kommunikation med olika grupper, Author: Insightlab Kommunikationen försvåras ytterligare då den sker mellan människor med olika språk. Dessa skiljer sig i vissa hänseenden mellan olika kulturer.

Detta gäller i hög grad icke verbal kommunikation, som till exempel kroppsspråk, ögonkontakt, beröring och gester. Amerikanska sjuksköterskor lär sig bland annat bakgrund samt olika funktionshinder är faktorer som påverkar detta. Kommunikation Begreppet kommunikation tar sin utgångspunkt i och används med anknytning till ämnesdisciplinen pedagogik samt i socialpsykologi och fokuserar mötet mellan människor ur ett grupp‐ och ledarskapsperspektiv. Ledarskap Mänsklig kommunikation består både av verbal och icke-verbal kommunikation. I vissa kulturer ges verbal kommunikation mer utrymme än de icke-verbala. Under detta föreläsningstillfälle förmedlas kunskap om olika kommunikationsmönster och hur dessa kan variera mellan olika språk- och kulturgemenskaper. Se hela listan på ihm.se egen delkultur (Bringlöv, 2003).