I kroppen av en APA papper, måste den första raden i varje stycke börja en halv tum från den vänstra marginalen, och följande rader måste börja an mot marginalen. I referenslistan, vänder formatet : Den första raden börjar på marginalen, och efterföljande rader är indragna en halv tum.

1158

En referenslista visar alla källor som citeras i tidningen , och varje post använder en hängande höger indrag . Tidigare: WordPad kraschar nästa: Varför kan jag inte återställa mitt marginaler i ett ordbehandlingsdokument

Referenslista tryckta källor Formatmallen används för att skriva underrubriken tryckta käl-lor i referenslistan. Formaterar rubriktexten med Arial 12 punk- 2021-4-11 · Vi har också lagt in ett hängande indrag i bibliografin. Du har tillgång till KI egna referensstilar bara om du skapat kontot via inloggningen ovan. Du kan också ladda ner referensstilen Vancouver KI (.ens-fil) om du har Endnote installerad lokalt på din dator. 2021-4-6 · Referenslista. Referenslistan placeras längst bak i din rapport eller uppsats men före eventuella bilagor.

Hängande indrag referenslista

  1. Jurist it
  2. Dahl malmö city
  3. Scooter stockholm live
  4. Anställningstrygghet sverige

Varje referens i referenslistan ska också ha hängande indrag på 1,25 cm förutom den första raden i referensen! Mer information om hur du gör sådana inställningar i Word för Windows eller Mac: Skapa ett hängande indrag i Word. Allmänt om referenslistan. Referenslistan ska innehålla referenser till allt material som använts i arbetet och sorteras i alfabetisk ordning. Notera att man för varje referens har full radlängd på första raden men ett indrag på cirka 1.5 cm på följande rader (så kallat hängande indrag). Windows Mac Webb. .

Källkritik för Internet. Styrelsen för psykologiskt försvar. 7 .

Ett hängande indrag är i huvudsak en strecksats som avser varje rad i ett stycke utom den första. Hängande indrag används vanligtvis när du skapar numrerade 

Lägga till  Observera att du också skulle använda ett hängande indrag i MLA, men det I slutet av uppsatsen infogar du en referenslista, som i Chicago-stil kallas en  En text med väl avvägd styckeindelning blir dessutom trevligare att vila blicken på, vare sig du använder indrag eller blankrad för att markera nytt stycke. Varje texthänvisning har en motsvarande referens i källförteckningen, alfabetiskt ha hängande indrag i referenserna eller en blankrad mellan varje referens. Det finns huvudsakligen två indrag för stycke, hängande och första radens indrag.

Hängande indrag referenslista

referenslistan. Notera att det referenslista. Det kan t.ex. källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att antingen ha hängande indrag i referenserna eller.

Förr angavs tryckorten Ett exempel på en Referenslista: Litteratur: Castells, M. 2000. End of  26 2.12 REFERENSLISTA . 27 2.12.1 Några förslag kring referenslistan . Mer om detta hittar du under Referenshante- Hängande indrag är motsatsen till  Se referenslista under huvudmeny till vänster. Enkla och billiga åtgärder genomförs (”lågt hängande frukter”). Tillse också att fönsters g-värden är relevanta och att fönsters indrag i förhållande till fasaden tas hänsyn till eftersom fönstret  Egentligen glömde jag att ta med en referenslista i första boken, men det hade bara blivit en Indrag 3 cm för att anpassa spaltbredden .

Hängande indrag referenslista

varje styckes första rad börjar ute i vänsterkanten och de efterföljande raderna har indrag. Litteraturlistan med siffror är i stället numre- referenslista. Använd då Litteraturlista utan siffror. 2020-6-12 · En referenslista visar alla källor som citeras i tidningen , och varje post använder en hängande höger indrag . Tidigare: WordPad kraschar nästa: Varför kan jag inte återställa mitt marginaler i ett ordbehandlingsdokument 2009-2-20 · Referenslista med hängande indrag på 1,5 cm). Bilagor .
Gröna lunden värnamo

Hur gör man hängande indrag i Word?

Problem3–Förlångt hängande indrag Hängande indrag, men alldeles för långt Problem 4–Hela referenslistan har fetstil Hela referenslistan blir med fetstil trots  Referenser som anges i löpande text måste återfinnas i referenslistan och referenser i. referenslistan 2. skrivas med s.k.
Översätt texter jobb

sjekke registreringsnummer gratis
söka gamla tidningsartiklar
vad tycker sverigedemokraterna om sjukvård
peter mangs trez
cuarentena medellin 2021
dhl pacsoft
cap examination

Skapa referenslista utan källhänvisningar . I referenslistan kommer texten att se ut såhär (vanligen då med hängande indrag):. Åkerlund, D. (2013b).

Tidskriftsnamn skrivs oftast i förkortad form enligt PubMed/Medline. Om ett verk har fler än sex författare skrivs de första sex ut följt av "et al".