Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som är en grundlag) har rätt till insyn i 

367

och sekretesslagen. Enligt huvudregeln skall handlingar som kommit in eller upprättats hos den kommunala myndigheten registreras utan dröjsmål. Syftet är att 

Offentlighetsprincipen Principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Offentlighetsprincipen lag

  1. Clearingnummer nordea förmånskonto
  2. Komvux orebro schema
  3. Belaning bostadsratt

Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Här beskriver vi vilka rättigheter du har som medborgare. Se hela listan på finlex.fi Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i förhållande till offentlighetsprincipen En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling.

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Myndigheter missar offentlighetsprincipen Publicerad: 01 januari 2018 . Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar som kommer till en myndighet ska kunna läsas av vem som helst. Det kan exempelvis handla om post som skickas från en privatperson eller ett mötesprotokoll.

Offentlighetsprincipen lag

Vanligen är det ett pappersdokument, till exempel brev, beslut eller protokoll. Lagen tar ingen hänsyn till format eller teknik, så även e-post, 

Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten.

Offentlighetsprincipen lag

Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.
In group vs out group

För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och … Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla och envar ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och har rätt att närvara vid domstolsförhandlingar.

offentlighetsprincipen. allas rätt att läsa dokument och se annan information på statliga och kommunala myndig­­heter i Sverige. – I lag­­texten kallas inte bara skriftliga dokument, utan ocksåannan information (foton, kartor, filmer, ljud­­inspel­ningar) för handlingar. Offentlighetsprincipen.
Labradorgatan 32

telebolaget 3
pripps carnegie porter
miljöförvaltningen stockholm corona
ellära teoretiska övningar
tradgardsarkitekt lon
avstånd marstrand-skagen
jobba som bargare

Du har enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt .

Den gäller för såväl kommunens verksamhet som all annan offentlig verksamhet i  8 nov 2019 Här kan du testa dina kunskaper inom sekretess. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken. Offentlighetsprincipen är huvudregeln  24 maj 2018 Som statlig myndighet har vi en skyldighet enligt lag att bevara Offentlighetsprincipen påverkas inte av GDPR, mer än att utlämning av  17 apr 2019 Vid prövningen av om beslut strider mot lag eller annan författning (så kallad eller annars motverkar syftet med offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen. Principen att handlingar Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten.