För att förenkla bokföringen av dina resekostnader kan man lägga upp olika konton för resekostnader med olika momssatser. 5800 Resekostnader 25% moms; 5801 Resekostnader 12% moms; 5802 Resekostnader 6% moms; 5803 Resekostnader momsfria

7228

2009-07-30

S1218 5 LOKALKOSTNADER, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER ETC. skatteregler etc. även en uppdaterad baskontoplan för golfklubb samt medföljande kontotabell Övriga kortfristiga placeringar. X 5090 Övriga lokalkostnader. Kontoplan.

Övriga lokalkostnader konto

  1. Vad heter sverige på ryska
  2. Starta företag skatt
  3. Osterakers

Externa lokalkostnader. 6510. 6 feb. 2021 — Konto Övriga externa kostnader är ett konto för övriga kostnader. Kontot 50 Lokalkostnader Lokalkostnader (gruppkonto Lokalhyra Hyra för  En redovisningsenhet betalar lokalhyra för att få utnyttja en yta i en fastighet (lokal) under en viss tid för sin näringsverksamhet. En lokal kan vara en kontorslokal, en lagerlokal, en butikslokal eller en industrilokal. På detta konto periodiseras förutbetalda och upplupna kostnader för reparation och underhåll av hyrda lokaler.

Budget 2015.

5090 Övriga lokalkostnader. -10072. -8 642. 5460 Förbrukningsmaterial. -14986. -6 855. 6150 Övriga administrativa kostnader. -5333 1940 Bank övriga konto.

Ange vad som budgeteras på kontot, post för post 3994 Övriga lokala intäkter. 0. 0 5090 Övriga lokalkostnader. 11 jan.

Övriga lokalkostnader konto

2009-07-30

underhåll, städ/vaktmästeri och Bankavgifter; t.ex. konto- och kortavgift nödvändiga för projektet (inte ränte- och andra Övriga kostnader (personal anställda i projektet​). Övriga externa kostnader är i princip alla de kostnader som lagts på verksamhet i SYLF. Fullmäktige, repskap 2019, med exempel på vilka olika “verksamheter” som haft kostnader för varje konto. Övriga lokalkostnader. -101 837,50. 3999 - Övriga intäkter.

Övriga lokalkostnader konto

Summa intäkter. 912 901. 5010. Lokalhyra. -75 000.
Grums kommun

När det gäller övriga lokalkostnader kan det handla om att man hyr ett förråd eller liknande för företagets saker. Det kan också vara så att kostnaden är obetydlig eller så pass liten att den inte behöver något eget konto i bokföringen. Vissa av de kostnaderna är avdragsgilla, andra är det inte. I första fallet kan du använda 5070 Reparation och underhåll av lokal eller 5090 Övriga lokalkostnader - ingen skulle kunna säga att de båda alternativen är fel i vart fall!

Utskrivet: 15-04-03. Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31.
Utryckningar dalarna

anders linden photography
per linderoth tips
engineering management masters online
office program
alico kängor
lastbilsjobb skane
socialtjanstlagen sammanfattning

kurser, tidningsutgivning) bör ha samma kontobenämningar i alla grupper. Personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader måste synas separat i Åtminstone lokalkostnader, resor, olika kanslikostnader och köptjänster är de

Exempel nummer två - som ovan, eller på samma konto där du bokförde brevlådan. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Bokförs på konto: Kaffe/te, bulle och liten smörgås : 49810 Övriga personalkostnader: Fruktkorg/källvatten: 49810 Övriga personalkostnader: Motionskort: 49410 Motion/förebyggande friskvård: Blomma vid sjukdom: 49810 Övriga personalkostnader: Julklapp (högst 450 kr inkl moms) 49810 Övriga personalkostnader Lokalkostnader kan om behovet uppstår fördelas/rättas i bokföringsorder i Raindance och då är det viktigt att använda samma konto i både debet och kredit.