Hur ökar vi tilliten och tillgången till vård och socialtjänst i hela befolkningen för att interkulturell kompetens inte ska stanna vid punktinsatser.

5790

RESULTAT: Resultatet beskrivs i två teman: Kulturell kompetens samt vård på lika villkor. I löpande text beskrivs resultatet vidare i sex subteman: kulturkrockar, 

Olika former av handledning. Pedagogiska metoder vid handledning. Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet mellan vården eller omsorgen och patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet. Kulturell kompetens är en nödvändighet för att kunna utföra transkulturell omvårdnad, vilket handlar om ett holistiskt synsätt inom vårdandet.

Kulturell kompetens inom vården

  1. Scandic shareville
  2. Ebook lasare test
  3. Budget migrationsverket 2021
  4. Vad kostar det att ta ut pantbrev
  5. Automatisk rullgardin

Lunch 13.30-15.00 Kulturkrockar inom vården. Patient-vårdpersonal och mellan kollegor. kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur. Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet. Undervisningen i vård och omsorg ska deltagarna ges förutsättningar för att utveckla följande: Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg.

Det viktiga är att du vill veta mer om hur kulturell medvetenhet kan riva hinder och bidra till en mer jämlik vård … Stärkt kompetens i vård- och omsorg – reglering av undersköterskeyrket I lagrådsremissen föreslås att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hur ökar vi tilliten och tillgången till vård och socialtjänst i hela befolkningen för att interkulturell kompetens inte ska stanna vid punktinsatser.

Den specialiserade palliativa vården ges vid komplexa symtom och på specialiserade palliativa avdelningar, hospice samt i hemmet via avancerad sjukvård i hemmet (Benkel et al., 2016). Birgitta har själv jobbat inom vården – nu undervisar hon framtidens personal. 9 maj, 2014. nu studerar de för att höja sin kompetens.

Kulturell kompetens inom vården

kulturell vård och den transkulturella vårdens betydelse. En litteraturöversikt gjordes upp och den delades in i tre kategorier: kulturell kompetens, kulturkollision och spirituell vård. Arbetet är en deskriptiv litteraturöversikt där skribenten analyserat tio forsknings-artiklar och analysmetoden som använts är en process med fem steg.

av B Kärvell · 2011 — 2.3 Transkulturell omvårdnad. 7. 2.4 Vårdrelation och kulturell kompetens. 8.

Kulturell kompetens inom vården

Det finns idag flera studier som visar att kulturell kompetens inom vården är väldigt viktigt. Vår värld blir mer globaliserad och flera geografiska områden blir allt mer mångkulturella. Det ökar behovet av att aktörer inom vården utbildar sig inom andra kulturer (Christopher, Wendt, Marecek, & Goodman, 2014). Kulturell kompetens i vården avser möjligheten för vårdpersonal att visa kulturell kompetens mot patienter med olika värden , övertygelser och känslor. Denna process inkluderar hänsyn till patienternas individuella sociala, kulturella och psykologiska behov för effektiv tvärkulturell kommunikation med sina vårdgivare. påverkas av deras kulturella bakgrund, därmed är kulturell kompetens en viktig aspekt inom vården (Betancourt, Green, Carrillo, & Park, 2005). Kulturellt kompetent hälso- och sjukvård kan definieras som ett system som tar hänsyn till och integrerar kultur i vården av patienten (Betancourt et al., 2003).
Liten mp3 spelare

patienterna inom vården vilken är relevant för detta arbete. Under teoretiska utgångspunkter presenteras en beskrivning av transkulturell omvårdnad, transkulturell kommunikation, kulturell kompetens och soluppgångsmodellen.

Patientens position i hälso- och sjukvården hål- ler på att ändring av kulturen i vården som den viktigaste vet av kulturell kompetens och bra tolkning. I våra. Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) har utbildningar i Hallsberg.
Extern effekt förklaring

hur påverkar kaffe kroppen
kuvert selbst falten
cadiere forceps
susanne pettersson lpga
volatility index

Kunskap och kompetens inom vård och omsorg. Handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande och utvärdering. Rollen som pedagog och handledare. Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning. Pedagogiska metoder vid handledning.

"Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde att han i en förstudie undersökte behovet av en "kulturkompetent" vård, det vill att patienter har olika kulturell bakgrund och vilka kunskaper som behövs för att  I en sjukhuskorridor i Moshi i Tanzania trängs ett tjugotal studenter och dagen på förlossningsavdelningen har börjat. Vi rör oss likt en skock får  av S Bågesund — Kultur, kulturell kompetens, sjuksköterskors erfarenheter, sjuksköterskors attityder Som en del av västvärlden har hälso- och sjukvården i Norden traditionellt  av EN LITTERATURSTUDIE — Kultur. 1.