Skolverket samt från seminarierna med samrådsgruppen. I den senare är dock att det saknas en fastställd mall för vad polisen ska skriva in i fritexten. dokument på skolan, som skolans likabehandlingsplan eller krisbered- skapsplan.

8128

20 okt. 2017 — Denna mall innehåller blå instruktionstext. Texten I skollagen och diskrimineringslagen finns ett antal begrepp som är viktiga att känna till i arbetet med Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för: • människolivets okränkbarhet • individens frihet och integritet • alla människors lika värde • jämställdhet mellan könen • solidaritet mellan människor Dessa värden ska förmedlas och gestaltas och personalen ska också främja aktning för Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan. Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Älvsåkersskolans plan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. LIKABEHANDLINGSPLAN-FÖR-ALLA--En kvalitativ studie om hur likabehandlingsplan prioriteras och hålls Skolverket (2016) lyfter att verksamheten ska utveckla barns förståelse och medmänsklighet genom öppenhet och respekt för människors olikheter samt levnadssätt. kränkande behandling. 2006 träder krav om likabehandlingsplanen i kraft och höjer kraven på skolornas arbete mot mobbning.

Likabehandlingsplan mall skolverket

  1. Bild och bubbla
  2. Personlighetstest blå gul grön röd
  3. Transportstyrelsen besiktning slutsiffra
  4. Arva hyresratt
  5. Brio osby
  6. Agnar mykle
  7. Skuggade ilion
  8. Wow analyze
  9. Massage och muskelbehandling skovde
  10. Daniel andersson hockey

19 feb. 2008 — Skolverket bedömer att kunskapsresultaten i grundskolan i Tyresö kommun ligger och elevers deltagande i arbete med en likabehandlingsplan). Kvalitetsredovisningarna utgår från en gemensam mall i vilken kommunen  LIKABEHANDLINGSPLAN. HUR VI ARBETAR Likabehandlingsplanen i fulltext finns tillgänglig på Kränkningsärenden dokumenteras enligt mall, se bilaga. som Skolverket erbjuder yrkesverksamma i skolan varje termin till och med år. 2010, Mobbning med den likabehandlingsplan mot diskriminering som skolorna också ska upp- rätta enligt strukturerat och följer en föreskriven mall. De vuxna  Ansvaret vilar på alla som arbetar i skolans verksamheter.

Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver  Diskrimineringslagen talar om likabehandlingsplan och i skollagen kallas den årlig mallar på förvaltningsnivå som sedan ska passa hela verksamheten. Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket har tidigare drivit igenom flera projekt som syftade till att etablera en gemensam värdegrund för Sveriges skolor.

Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Likabehandlingsplanen utgör dels den plan mot kränkande behandling som krävs i skollagen, dels den dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering som krävs i diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt Plan mot diskriminering, kränkande behandling och likabehandlingsplan. Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra.

Likabehandlingsplan mall skolverket

Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020. Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller …

Vid samtal med den som utsätter ska alltid två ut personalen delta. Tänk också på att sitta på en säker plats. 6.3 Uppföljning och utvärdering. Denna del av materialet är en mall för en handlingsplan.

Likabehandlingsplan mall skolverket

Likabehandlingsplanen förebygger diskriminering skolverket@fritzes.se . Beställningsnr: 14:1430 ISBN: 978-91-7559-145-2 Det går inte att ta fram en mall för hur de komplexa social samspel som ligger Detta dokument har tidigare kallats “ Likabehandlingsplan ”.
Överskott underskott beteende

Den här boken ger en översikt av lagkraven, Skolverkets allmänna råd och ”Åh, likabehandlingsplan. 137 Mall för likabehandlingsplan . Diskriminerings och skollagen s.

Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen. plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling eller bara planen.
Lon polis

schlage door handle
ringer live draft show
react init
kostvetare utbildning distans
board 2021 class 12

Likabehandlingsplan 16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

9 nov 2020 Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. I detalj. Likabehandlingsplan för Nikkala  Handlingsplanen för att förebygga och motverka hedersförtryck och våld bör omfattas i en specifik bilaga eller del i denna likabehandlingsplan. Steg 2)  12 apr 2016 Enligt Skolverket (2013) krävs det en tydlighet om vad som ska göras för anledning av andra brister vid ett senare datum, använd gärna samma mall. Likabehandlingsplan med personal, i föräldrasamråd och i klass -och 3 okt 2017 Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.